Current character set: utf8

Základná škola Gejzu Dusíka v Galante - zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv

späť na hlavnú stránku

V tejto sekcii sa nachádzajú povinne zverejňované faktúry, zmluvy a objednávky podľa zákona č. 546/2010 Z.z.


 

id čísloDátum zverejnenia Popis dokumentu Suma Odkaz na stiahnutie dokumentuKomentár
222013-07-10Faktúry jún 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
232013-08-06Faktúry júl 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
252013-08-06Cenová dohoda- Galantaterm0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
262013-08-06Nájomná zmluva ZUŠ hudobná50Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
272013-08-06Nájomná zmluva ZUŠ výtvarná 50Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
282013-08-06Nájomná zmluva CVČ0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
292013-08-06Zmluva o dielo č.8/201323.276Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
302013-08-06Súhrnná správa o zákazkách 3.-6.20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
312013-08-06Objednávky jún 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
322013-09-02Objednávky august 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
332013-09-06Nájomná zmluva Súkr.biling.gymnázium0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
342013-09-09Dodatok č.1 k Zml. č.8/20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
352013-09-09Faktúry august 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
362013-09-16Zmluva o dielo č.9/20132.382Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
372013-09-18Nájomná zmluva Ing. T. Matlák0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
382013-09-27Darovacia zmluva Patria0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
392013-09-30Nájomná zmluva M.Kučáková0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
402013-09-30Nájomná zmluva Tenis klub Slovan 0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
412013-09-30Zmluva o dielo č.0609/2013/S0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
422013-10-01Nájomná zmluva OZ Footballandia0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
432013-10-01Objednávky september 2013 30Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
442013-10-07Faktúry september 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
452013-10-07Súhrnná správa o zákazkách 7.-9.20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
462013-10-18Zmluva č.2/2013/ŠkKaŠ135.457Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
472013-11-03Objednávky október 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
482013-11-07Faktúry október 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
492013-11-08Zmluva č.13390/201370Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
502013-11-18Darovacia zmluva ŠPU0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
512013-11-29Zmluva o spolupráci2000Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
522013-11-29Objednávky november 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
532013-12-12Faktúry november 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
542013-12-12Zmluva č.1/NP/92/20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
552013-12-12Cenová dohoda- Galantaterm0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
562013-12-18Objednávky december 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
572013-12-18Zmluva o dielo3996Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
582013-12-30Dodatok č.1 k Zmluve o dielo0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
592014-01-20Faktúry december 20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
602014-01-20Darovacia zmluva PD Tvrdošovce0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
612014-01-20Súhrnná správa o zákazkách 10.-12.20130Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
622014-01-17Zmluva o poskytovaní služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
632014-01-17Objednávky 1.1.-10.1.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
642014-01-28Objednávky 20.1.-27.1.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
652014-02-04Faktúry január 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
662014-02-10Objednávky 1.2.-10.2.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
672014-02-17Objednávky 11.2.-17.2.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
682014-03-06Faktúry február 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
692014-03-14Objednávky 4.3.-14.3.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
722014-03-24Objednávky 17.3.-24.3.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
732014-04-04Faktúry marec 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
742014-03-27Kúpna zmluva Slovak Telekom1Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
752014-03-31Objednávky 28.3.-31.3.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
762014-04-14Zmluva č.1620/2014743Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
772014-04-16Objednávky 7.4.-16.4.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
782014-04-24Zmluva o prevode správy majetku0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
792014-04-24Zmluva o prenájme krytej plav.č.5/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
802014-05-02Objednávky 23.4.-2.5.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
812014-05-05Faktúry apríl 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
822014-05-15Objednávky 6.5.-15.5.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
832014-05-26Zmluva na uskutočnenie práce1484Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
842014-05-30Objednávky 21.5.-26.5.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
852014-06-03Faktúry máj 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
862014-06-04Mandátna zmluva0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
872014-06-04Objednávky 27.5.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
882014-06-06Kúpna zmluva0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
892014-06-11Zmluva o balíku0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
902014-06-11Zmluva o balíku0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
912014-06-19Poistná zmluva č.5720075964128Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
922014-06-27Objednávky 19.6.-26.6.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
932014-07-04Faktúry jún 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
942014-07-04Súhrnná správa o zákazkách 4.-6.20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
952014-07-04Zmluva o výpožičke0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
962014-07-08Zmluva o dielo -oprava streš.plášťa14.695Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
972014-07-22Objednávky 22.7.14999Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
982014-08-05Faktúry júl 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
992014-08-27Objednávky 26.8-27.8.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1002014-09-02Nájom.zmluva01/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1012014-09-02Nájom.zmluva02/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1022014-09-08Zmluva o poskyt.verej.služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1032014-09-08Faktúry august 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1042014-09-10Nájom.zmluva03/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1052014-09-10Nájom.zmluva04/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1062014-09-12Objednávky 12.9.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1072014-09-16Nájom.zmluva05/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1082014-09-23Zmluva č.17385/2014100Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1092014-09-29Nájom.zmluva06/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1102014-10-02Faktúry september 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1112014-10-02Zmluva o poskyt.služieb GA113/20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1122014-10-10Objednávky 2.10.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1132014-10-28Zmluva o splolupráci3000Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1142014-10-28Zmluva o zabez.ubytovania0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1152014-10-28Objednávky 21.10.-28.10.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1162014-11-03Faktúry október 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1172014-11-14Kúpna zmluva0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1182014-11-20Objednávky 10.11.-20.11.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1192014-11-27Objednávky 24.11.-27.11.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1202014-12-02Faktúry november 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1212014-12-04Dohoda o spolupráci0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1222014-12-19Objednávky 11.12.-19.12.140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1232015-01-07Darovacia zmluva0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1242015-01-07Rámcova dohoda0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1252015-01-19Faktúry december 20140Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1262015-01-26Objednávky január150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1272015-01-31Darovacia zmluva77Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1282015-02-06Faktúry január 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1292015-02-06Rámcova kúpna zmluva0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1302015-02-20Objednávky február 150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1312015-03-02Objednávky 25.2.-2.3.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1322015-03-05Faktúry február 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1332015-04-03Faktúry marec 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1342015-04-10Objednávky 2.4.-9.4.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1352015-04-15Objednávky 10.4.-15.4.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1362015-04-15Zmluva o prenájme krytej plavárne č.3/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1372015-04-30Objednávky 23.4.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1382015-05-05Faktúry apríl 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1392015-05-13Objednávky 5.5.-13.5.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1402015-05-29Darovacia zmluva Patria0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1412015-06-01Faktúry máj 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1422015-06-12Nájomná zmluva50Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1432015-06-15Zmluva o spolupráci č.3/VO/ŠkkaŠ/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1442015-06-15Objednávky 8.6.-15.6.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1452015-06-23Darovacia zmluva100Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1462015-06-25Zmluva o krátkodobom prenájme132Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1472015-06-26Objednávky 19.6.-24.6.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1482015-07-01Faktúry jún 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1492015-07-08Dodatok k Zmluv e o poskytovaní verej.služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1502015-07-14Objednávky 7.7.-8.7.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1512015-07-17Objednávka 17.7.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1522015-08-04Zmluva o dielo č.01/20159135Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1532015-08-04Faktúry júl 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1542015-08-05Objednávka 5.8.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1552015-08-05Kúpn zmluva PD Hrušov0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1562015-08-21Objednávky 18.8-21.8.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1572015-08-25Kúpna zmluva č.Z201520868Z1485Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1582015-09-02Zmluva o nájme NP č.03/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1592015-09-02Zmluva o nájme NP č.04/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1602015-09-02Zmluva o nájme NP č.05/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1612015-09-02Zmluva o poskytovaní služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1622015-09-03Faktúry august 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1642015-09-03Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve PD Hrušov0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1652015-09-11Zmluva č. 18462/2015150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1662015-09-14Objednávky 7.9.-14.9.15 0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1672015-09-16Zmluva o nájme NP č.06/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1682015-09-16Zmluva o nájme NP č.07/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1692015-09-25Zmluva o nájme NP č.08/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1702015-09-25Objednávky 16.9.-24.9.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1712015-09-29Dodatok k Zmluv e o poskytovaní verej.služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1722015-10-01Zmluva o nájme NP č.09/20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1732015-10-02Faktúry september 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1742015-10-02Zmluva o dodav.didakt.prostr.2015 MPC0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1752015-10-13Objednávky 05.10. 09.10.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1762015-10-13Zmluva o obstaraní zájazdu0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1772015-10-23Objednávky 15.10.-16.10.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1782015-10-28Zmluva o spolupráci ŠPU0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1792015-11-03Faktúry oktober 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1802015-11-10Objednávky 02.11.-06.11.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1812015-11-20Objednávky 13.11.-16.11.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1822015-12-01Objednávky 23.11.-01.12.150Stiahnischvalil PaedDr. P. Bartek, riaditel ZS
1832015-12-03Zmluva o bezodplatnom prevode č. 795 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1842015-12-03Faktúry november 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1852015-12-10Objednávky 02.12.-10.12.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1862015-12-14Zmluva č.4 NP 92 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1872015-12-22Objednávky 15.12.-22.12.150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1882016-01-14Faktúry december 20150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1892016-02-01Objednávky 22.01.-25.01.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1902016-02-01Zmluva o obstaraní zájazdu LV0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1942016-02-02Faktúry január 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1952016-02-10Objednavky 02.02.-09.02.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1962016-02-19Objednavky 12.02.-16.02.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1972016-03-02Faktúry február 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1982016-03-09Objednávky 01.03.- 08.03.160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
1992016-03-24Objednávky 17.03.- 23.03.160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2002016-04-01Faktúry marec 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2012016-04-06Zmluva o prenájme krytej plavárne 2 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2022016-04-21Objednavky 14.04.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2032016-04-21Kúpna zmluva PD Hrušov0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2042016-05-03Faktúry apríl 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2052016-05-05Objednavky 27.04.-02.05.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2062016-05-12Objednavky 04.05.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2072016-05-26Zmluva č.2481 2016300Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2082016-05-27Objednavky 20.05.-24.05.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2092016-06-01Faktúry máj 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2102016-06-08Objednavky 31.05.-02.06.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2112016-06-15Objednavky 08.06.-14.06.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2122016-06-28Objednavky 22.06.-27.06.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2132016-07-01Faktúry jún 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2142016-07-06Darovacia zmluva 11160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2152016-07-15Zmluva o dielo č. 01/201646330Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2162016-07-29Faktúry júl 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2172016-08-02Objednavky 25.07.-02.08.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2182016-08-31Objednavky 26.08.-30.08.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2192016-08-31Faktúry august 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2202016-09-06Zmluva o nájme NP 01 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2212016-09-06Zmluva o nájme NP 02 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2222016-09-06Zmluva o poskyt.produktov0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2232016-09-08Zmluva o nájme NP 03 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2242016-09-12Zmluva o nájme NP 04 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2252016-09-12Zmluva o nájme NP 05 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2262016-09-13Zmluva c 18297 20161500Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2272016-09-14Objednavky 05.09.-12.09.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2282016-09-23Zmluva o nájme NP 06 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2292016-09-27Objednavky 19.09.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2302016-09-29Zmluva c 15952 2016145Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2312016-09-30Faktúry september 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2322016-10-04Zmluva o nájme NP 07 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2332016-10-11Objednavky 03.10.-10.10.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2342016-10-20Objednavky 12.10.-17.10.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2352016-10-20Zmluva o združenej dodáv.zemn.plynu0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2362016-10-28Zmluva o spolupráci3350Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2372016-10-31Objednavky 24.10.-28.10.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2382016-10-31Faktúry október 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2392016-10-31Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/20166225Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2402016-11-10Zmluva o spolupráci Hodina deťom0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2412016-11-11Objednavky 04.11.-11.11.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2422016-11-24Objednavky 15.11.-24.11.2016 0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2432016-12-01Faktúry november 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2442016-12-08Objednavky 30.11.-08.12.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2452016-12-09Cenová dohoda na rok 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2462016-12-12Darovacia zmluva660Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2472016-12-20Objednavky 12.12.-16.12.20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2482016-12-30Zmluva o združenej dodáv.elektriny0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2492017-01-02Faktúry december 2016 0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2502017-01-16faktúry december 2.č. 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2512017-01-19Dobropisy december 20160Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2522017-01-25Objednávky 17.01.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2532017-02-01Faktúry január 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2542017-02-07Objednávky 30.1.-6.2.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2552017-02-28Faktúry február 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2562017-03-08Objednávky 28.02.-03.03.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2572017-03-10Zmluva o poskyt.verej.služieb Mobilný internet0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2582017-03-10Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2592017-03-16Objednávky 08.03.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2602017-03-30Objednávky 22.03.-27.03.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2612017-03-31Faktúry marec 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2622017-04-07Objednávky 31.03.-06.04.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2632017-04-12Zmluva č.2580/2017150Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2642017-04-18Objednávky 10.04.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2652017-04-21Zmluva o prenájme krytej plavarne 5/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2662017-04-27Objednávky 19.04.-24.04.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2672017-05-02Faktúry apríl 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2682017-05-12Objednávky 04.05.-11.05.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2692017-05-18Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb t.č.03178221220Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2702017-05-23Objednávky 15.05.-22.05.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2712017-05-25Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb t.č.03178210900Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2722017-06-01Objednávky 24.05.-01.06.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2732017-06-01Faktúry máj 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2742017-06-16Objednávky 08.06.-13.06.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2762017-06-21Darovacia zmluva360Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2772017-06-28Objednávky 20.06.-27.06.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2782017-06-30Faktúry jún 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2792017-07-12Objednávky 04.07.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2802017-07-31Faktúry júl 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2812017-08-14Objednávky 04.08.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2822017-08-31Objednávky 23.08.-30.08.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2832017-09-02Faktúry august 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2842017-09-06Zmluva o nájme NP č.01/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2852017-09-07Kúpna zmluva PD Hrušov0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2862017-09-07Zmluva o nájme NP č.02/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2872017-09-07Zmluva o nájme NP č.03/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2882017-09-12Zmluva o nájme NP č.04/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2892017-09-12Zmluva o nájme NP č.05/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2902017-09-12Zmluva o nájme NP č.06/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2912017-09-12Zmluva o nájme NP č.07/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2922017-09-12Objednávky 04.09.-11.09.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2932017-09-27Objednávky 18.09.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2942017-09-28Objednávky 19.09.- 21.09.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2952017-09-29Zmluva 14030 2017100Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2962017-09-29Faktúry september 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2972017-10-06Objednávky 29.09.- 06.10.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2982017-10-20Objednávky 12.10.- 19.10.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
2992017-10-26Zmluva o nájme NP č.08/20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
3002017-10-31Objednávky 25.10.- 30.10.20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
3012017-10-31Faktúry október 20170Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
3022017-11-08Zmluva o spolupráci Hodina deťom0Stiahnischválil PaedDr. P. Bartek, riaditeľ ZŠ
3032017-11-10Objednávky 03.11.- 10.11.20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3042017-11-21Objednávky 13.11.- 16.11.20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3052017-11-30Objednávky 22.11.- 30.11.20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3062017-11-30Faktúry november 20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3072017-12-08Objednávky 1.12.20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3082017-12-18Zmluva o dielo č. 1/20176966Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3092017-12-22Objednávky 13.12.-22.12.20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3102017-12-22Faktúry december I. 2017 0Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3112017-12-22Cenová dohoda 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3122018-01-09Zmluva o nájme NP č.01/20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3132018-01-11Objednávky 3.1.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3142018-01-15Faktúry december II. 20170Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3152018-01-16Zmluva o nájme NP č.02/20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3162018-01-16Zmluva o nájme NP č.03/20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3172018-01-16Zmluva o spolupráci2380Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3182018-02-01Faktúry január 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3192018-02-01Objednávky 24.1.-1.2.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3202018-02-13Rámcová kúpna zmluva0Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3212018-02-13Objednávky 5.2.-13.2.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3222018-03-01Faktúry február 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3232018-03-02Objednávky 23.2.-2.3.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3242018-03-08Dodatok č.1 k zml.08/2017 0Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3252018-03-20Objednávky 12.3.-20.3.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3262018-03-28Kúpna zmluva PD Hrušov0Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3272018-03-31Faktúry marec 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3282018-04-03Objednávky 26.3.20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3292018-04-12Objednávky 4.4.-12.4.1880Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3302018-04-12Zmluva o prenájme krytej plavárne č.2/20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3312018-04-26Objednavky 18.4.-26.4.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3322018-04-30Faktúry apríl 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3332018-05-11Objednavky 4.5.-11.5.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3342018-05-22Objednavky 14.5.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3352018-05-31Faktúry máj 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3362018-06-07Objednavky 29.5.-6.6.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3372018-06-13Nájomná zmluva č.05/201850Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3382018-06-20Objednavky 12.6.-20.6.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3392018-06-26Darovacia zmluva150Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3402018-06-29Zmluva o spolupráci15000Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3412018-07-02Faktúry jún 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3422018-07-04Objednávky 26.6.-29.6.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3432018-07-19Objednavky 11.07.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3442018-08-01Faktúry júl 20180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3452018-08-02Objednavky 24.07.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3462018-08-17Objednavky 10.08.180Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3482018-08-31Objednavky 23.08.-31.08.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3492018-08-31Faktúry august 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3502018-09-04Nájomná zmluva č.06/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3512018-09-04Nájomná zmluva č.07/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3522018-09-04Nájomná zmluva č.08/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3532018-09-04Nájomná zmluva č.09/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3542018-09-04Nájomná zmluva č.10/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3552018-09-11Objednavky 03.09.-11.09.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3562018-09-12Dodatok č.1 Kúpna zmluva PD HrušovStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3572018-09-12Nájomná zmluva č.11/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3582018-09-13Zmluva o spracov.osobných údajov dotknutých osôbStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3592018-09-14Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP4 214,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3602018-09-19Nájomná zmluva č.12/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3612018-09-19Zmluva o poskytnutí grantu č.66/20181300Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3622018-09-19Darovacia zmluvaStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3632018-09-19Dodatok č.DBK/18/06/0522Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3642018-09-19Nájomná zmluva č.13/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3652018-09-19Nájomná zmluva č.14/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3662018-09-19Nájomná zmluva č.15/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3672018-09-24Dodatok č.1 k Zmluve GA113/2014Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3682018-09-26Objednavky 17.09.-26.09.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3692018-09-28Faktúry september 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3702018-10-01Nájomná zmluva č.16/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3712018-10-10Objednavky 02.10.-10.10.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3722018-10-29Objednavky 23.10.-29.10.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3732018-10-29Faktúry október 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3752018-11-02Zmluva 0111 2018 S4Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3762018-11-09Objednavky 30.10.-09.11.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3772018-11-20Objednavky 12.11.-20.11.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3782018-11-30Objednavky 22.11.-30.11.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3792018-11-30Faktúry november 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3802018-12-07Zmluva o poskytovaní poraden.služieb1500Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3812018-12-11Objednavky 03.12.-11.12.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3822018-12-11Cenová dohoda 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3832018-12-21Objednavky 12.12.-21.12.18Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3842018-12-21Faktúry december I. 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3852018-12-27Dodatok č.1 k Zmluve č.16/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3862019-01-18Faktúry december II. 2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3872019-01-18Objednavky 09.01.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3882019-01-31Faktúry január 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3892019-02-01Objednavky 22.01.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3902019-02-18Objednavky 11.-18.02.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3912019-02-22Dodatok č.1 k Zmluve č.17/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3922019-02-28Faktúry február 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3932019-03-05Objednavky 25.-26.02.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3942019-03-05Zmluva o dielo č.06/032019/1Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3952019-03-21Objednavky 13.-21.03.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3962019-03-21Zmluva o poskytnutí verejných služiebStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3972019-03-28Zmluva o poskytnutí služieb č.SC/19/03/179Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3982019-03-29Faktúry marec 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
3992019-04-02Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služiebStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4002019-04-03Objednavky 25.-28.03.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4012019-04-03Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služiebStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4022019-04-05Zmluva o prenájme krytej plavárne č.1/2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4032019-04-16Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4042019-04-17Objednavky 08.04.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4052019-04-30Faktúry apríl 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4062019-05-03Zmluva o dielo 201820192330,92Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4072019-05-22Objednavky 14.05.-22.05.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4082019-05-31Objednavky 24.05.-30.05.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4092019-05-31Faktúry máj 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4102019-05-31Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2018Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4112019-06-12Nájomná zmluva Jednota50,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4122019-06-13Zmluva o bežnom účte ProjektStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4132019-06-14Objednavky 07.06.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4142019-06-24Darovacia zmluva Jednota200,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4152019-06-25Objednavky 17.06.-25.06.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4162019-06-28Faktúry jún 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4172019-07-12Objednavky 04.07.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4182019-07-30Objednavky 22.07.-26.07.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4192019-07-31Zmluva o dielo17315,40Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4202019-08-01Faktúry júl 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4212019-08-13Objednavky 05.08.-09.08.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4222019-08-16Zmluva o nájme NP 1902132Stiahni
4232019-08-19Kúpna zmluva PD HrušovStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4242019-08-23Objednavky 15.08.-22.08.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4252019-08-30Faktúry august 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4262019-09-02Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4272019-09-03Zmluva o nájme NP 1903Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4282019-09-03Zmluva o nájme NP 1904Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4292019-09-04Objednavky 27.08.-02.09.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4302019-09-11Dodatok k zmluve o poskytnutí verej.služieb 0317822430 Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4312019-09-11Dodatok k zmluve o poskytnutí verej.služieb 0317822122 Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4322019-09-11Dodatok k zmluve o poskytnutí verej.služieb 0317821090Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4332019-09-12Zmluva o nájme NP 1905Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4342019-09-12Dodatok ač.1 ku KZStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4352019-09-12Zmluva o nájme NP 1906 Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4362019-09-12Zmluva o nájme NP 1907Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4372019-09-12Zmluva o nájme NP 1908Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4382019-09-12Zmluva o nájme NP 1909Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4392019-09-12Zmluva o nájme NP 1910Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4402019-09-12Zmluva o nájme NP 1911Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4412019-09-12Darovacia zmluva č.12431/2019600Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4422019-09-17Objednavky 09.09.-17.09.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4432019-09-20Zmluva o zájazdeStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4442019-09-30Faktúry september 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4452019-10-01Objednavky 23.09.-26.09.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4462019-10-07Zmluva o nájme NP 1912Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4472019-10-16Objednavky 08.10.-15.10.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4482019-10-30Objednavky 21.10.-30.10.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4492019-10-31Faktúry október 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4502019-11-08Zmluva o nájme NP 1913Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4512019-11-19Objednavky 11.11.-19.11.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4522019-11-29Objednavky 22.11.-29.11.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4532019-11-29Faktúry november 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4542019-12-10Objednavky 02.12.-09.12.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4572019-12-13Zmluva o dielo 042019 projekt 312011T9139540,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4582019-12-20Objednavky 12.12.-17.12.19Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4592019-12-20Faktúry december 1.časť 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4602019-12-20Cenová dohoda 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4612019-12-20Darovacia zmluva3527,04Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4622020-01-15Faktúry december 2.časť 2019Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4632020-01-17Zmluva o spolupráciStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4642020-01-17Objednavky 04.01.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4652020-01-30Objednavky 23.01.-30.01.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4662020-01-31Faktúry január 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4672020-02-13Objednavky 03.02.-13.02.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4682020-02-13Poistná zmluva 2407251939 projekt97,61Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4692020-02-22Objednavky 22.02.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4702020-02-24Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 0317822430Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4712020-02-28Faktúry február 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4722020-03-05Objednavky 27.02.-05.03.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4732020-03-17Objednavky 09.03.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4742020-03-31Faktúry marec 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4752020-04-01Darovacia zmluva3759,36Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4762020-04-03Objednavky 26.03.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4772020-04-29Objednavky 22.04.-29.04.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4782020-04-29Darovacia zmluva3245,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4792020-04-29Komisionárska zmluvaStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4802020-04-30Faktúry apríl 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4812020-05-15Objednavky 07.05.-14.05.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4822020-05-18Kúpna zmluva257,23Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4832020-05-25Zmluva na zásobníky Tork40,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4842020-05-27Objednavky 19.05.-26.05.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4852020-05-29Faktúry máj 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4862020-06-09Objednavky 01.06.-04.06.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4872020-06-19Objednavky 11.06.-18.06.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4882020-06-23Kúpna zmluvaStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4892020-06-30Objednavky 22.06.-26.06.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4902020-06-30Zmluva na zásobníky Tork10,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4912020-06-30Faktúry jún 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4922020-07-06Dodatok ZK01 VK 10 03 043Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4932020-07-10Objednavky 03.07.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4942020-07-30Objednavky 22.07.-27.07.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4952020-07-30Zmluva o zabezpečení údržby zelene150,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4962020-07-31Faktúry júl 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4972020-08-11Objednavky 03.08.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4982020-08-21Objednavky 13.08.-19.08.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
4992020-08-31Faktúry august 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5002020-09-03Objednavky 25.08.-03.09.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5012020-09-16Objednavky 07.09.-14.09.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5022020-09-16Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluveStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5032020-09-16Zmluva o nájme NPStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5042020-09-16Kúpna zmluva9,90Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5052020-09-16Kúpna zmluva9,90Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5062020-09-28Objednavky 18.09.-23.09.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5072020-09-30Faktúry september 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5092020-09-30Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZOStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5102020-10-06Objednavky 28.09.-06.10.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5112020-10-22Objednavky 13.10.-22.10.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5122020-11-02Faktúry oktober 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5132020-11-07Objednavky 29.10.-05.11.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5142020-11-19Objednavky 10.11.-19.11.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5152020-11-29Zmluva na zásobníky TorkStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5162020-11-30Cenová dohoda 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5172020-11-30Faktúry november 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5182020-12-01Objednavky 23.11.-01.12.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5192020-12-11Objednavky 02.12.-11.12.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5202020-12-28Objednavky 15.12.-28.12.20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5212020-12-31Faktúry december 2020Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5222020-12-31Zmluva o poskytnutí grantu č.STDG20_038993,60Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5232021-01-19Faktúry december 2020 2.časťStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5242021-01-29Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600126513Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5252021-01-29Zmluva o dodávke plynu č.6300140993Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5262021-01-29Faktúry január 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5272021-02-05Objednavky 27.01.-04.02.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5282021-02-26Faktúry február 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5292021-03-05Objednavky 23.02.-04.03.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5302021-03-19Objednavky 11.03.-15.03.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5312021-03-31Faktúry marec 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5322021-04-01Objednavky 25.03.-26.03.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5332021-04-20Objednavky 12.04.-19.04.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5342021-04-30Objednavky 21.04.-26.04.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5352021-04-30Faktúry apríl 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5362021-05-20Poistna zmluva č.2408023612Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5372021-05-21Objednavky 13.05.-20.05.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5382021-05-31Faktúry máj 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5392021-06-01Objednavky 24.05.-27.05.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5402021-06-23Objednavky 15.06.-23.06.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5412021-06-29Kúpna zmluva Školské ovocieStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5422021-06-30Faktúry jún 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5432021-07-01Objednavky 24.06.-28.06.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5442021-07-15Objednavky 07.07.-14.07.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5452021-07-22Dodatok k Zmluve o posky.verej.služiebStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5462021-07-29Zmluva o združenej dodávke elektriny,Zmluva o združenej dodávke zemn.plynuStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5472021-07-29Zmluva o poskyt.verej.služieb, Dodatok k ZmluveStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5482021-07-31Faktúry júl 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5492021-08-16Objednavky 06.08.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5502021-08-16Dodatok k Zmluve o posky.verej.služieb Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5512021-08-27Objednavky 19.08.-26.08.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5522021-08-31Faktúry august 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5532021-09-03Nájomná zmluva NP2101400Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5542021-09-08Objednavky 30.08.-07.09.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5552021-09-14Dodatok č.1 ku Kupnej zmluve PD HrušovrStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5562021-09-14Nájomná zmluva NP2102Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5572021-09-17Objednavky 09.09.-17.09.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5582021-09-22Nájomná zmluva NP2103266Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5592021-09-22Nájomná zmluva NP2104Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5602021-09-22Nájomná zmluva NP2105Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5612021-09-29Objednavky 20.09.-24.09.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5622021-09-30Nájomná zmluva NP2106475,20Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5632021-09-30Nájomná zmluva NP2107196Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5642021-09-30Faktúry september 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5652021-10-08Objednavky 01.10.-07.10.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5662021-10-21Objednavky 12.10.-21.10.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5682021-10-29Nájomná zmluva NP21091064Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5692021-10-29Faktúry október 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5702021-11-02Dodatok k Zmluve o posky.verej.služiebStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5712021-11-05Objednavky 27.10.-05.11.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5722021-11-16Objednavky 08.11.-16.11.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5732021-11-26Objednavky 18.11.-26.11.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5742021-11-29Cenová dohoda 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5752021-11-30Faktúry november 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5762021-12-10Objednavky 02.12.-10.12.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5772021-12-22Objednavky 13.12.-22.12.21Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5782021-12-31Faktúry december 1.časť 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5792022-01-13Objednavky 04.01.-13.01.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5802022-01-17Faktúry december 2.časť 2021Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5812022-01-31Objednavky 24.01.-31.01.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5822022-01-31Faktúry január 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5832022-02-01Dohoda o platbách za elektrinu452,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5842022-02-07Dohoda o platbách za plyn25,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5852022-02-15Príloha č.1 a č.2 Zmluvy o združenej dodávke elektrinyStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5862022-02-15Dodatok č.1 NP2107Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5872022-02-15Dodatok č.1 NP2108Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5882022-02-28Faktúry február 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5892022-03-11Objednavky 04.03.-10.03.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5902022-03-15Kúpna zmluvaStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5912022-03-15Dodatok č.1 NP 2103Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5922022-03-29Objednavky 21.03.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5932022-03-31Faktúry marec 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5942022-04-13Objednavky 05.04.-13.04.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5952022-04-28Objednavky 21.04.-28.04.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5962022-04-29Faktúry apríl 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5972022-05-09Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.6/2022315,00Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5982022-05-12Objednavky 04.05.-10.05.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
5992022-05-30Objednavky 20.05.-26.05.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6002022-05-31Faktúry máj 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6012022-06-10Objednavky 02.06.-08.06.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6022022-06-29Objednavky 20.06.-24.06.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6032022-06-30Faktúry jún 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6042022-07-13Objednavky 04.07.-12.07.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6052022-07-27Objednavky 18.07.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6062022-07-29Faktúry júl 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6072022-08-12Objednavky 04.08.-08.08.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6082022-08-25Objednavky 16.08.-24.08.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6092022-08-31Faktúry august 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6102022-09-09Objednavky 30.08.-05.09.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6112022-09-05Nájom.zmluva NP2201500Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6122022-09-05Nájom.zmluva NP2202Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6132022-09-16Nájom.zmluva NP2203203Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6142022-09-16Nájom.zmluva NP2204Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6152022-09-20Nájom.zmluva NP2205238Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6162022-09-28Objednavky 19.09.-28.09.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6172022-09-28Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluveStiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6182022-09-30Nájom.zmluva NP2206336Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6192022-09-30Nájom.zmluva NP2207485,10Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6202022-09-30Faktúry september 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6212022-10-07Objednavky 29.09.-06.10.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6222022-10-19Objednavky 10.09.-19.10.22Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6232022-10-24Nájom.zmluva NP22081134Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6242022-10-31Faktúry október 2022Stiahnischválila Mgr.Ulrika Ranincová, riaditeľka ZŠ
6252022-11-07Objednavky 28.10.-07.11.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6262022-11-16Objednavky 09.11.-16.11.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6272022-11-29Faktúry november 2022Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6282022-11-30Objednavky 21.11.-30.11.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6292022-12-09Objednavky 02.12.-06.12.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6302022-12-15Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke a odbere teplaStiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6312022-12-15Cenová dohoda na rok 2023Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6322022-12-21Objednavky 12.12.-21.12.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6332022-12-30Objednavky 27.12.-30.12.22Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6342022-12-31Faktúry december 1.časť 2022Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6352023-01-02Zmluva o poskytovaní služieb GA113/2023Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6362023-01-09Dohoda o platbách elektrinaStiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6372023-01-11Objednavky 02.01.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6382023-01-12Dohoda o platbách plynStiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6392023-01-13Faktúry december 2.časť 2022Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6402023-01-27Objednavky 17.01.-23.01.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6412023-01-31Faktúry január 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6422023-02-01Znluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6432023-02-10Objednavky 02.02.-08.02.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6442023-02-23Objednavky 15.02.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6452023-03-01Faktúry február 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6462023-03-08Objednavky 27.02.-07.03.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6472023-03-24Objednavky 15.03.-24.03.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6482023-03-31Faktúry marec 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6492023-04-09Objednavky 31.03.-04.04.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6502023-04-21Objednavky 12.04.-20.04.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6512023-04-28Faktúry apríl 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6522023-05-04Objednavky 24.04.-04.05.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6532023-05-18Objednavky 10.05.-18.05.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6542023-05-31Objednavky 22.05.-30.05.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6552023-05-31Faktúry máj 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6562023-06-09Objednavky 31.05.-09.06.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6572023-06-20Objednavky 12.06.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6582023-06-28Objednavky 21.06.-23.06.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6592023-06-30Faktúry jún 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6602023-07-11Objednavky 03.07.-07.07.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6612023-07-21Objednavky 12.07.-21.07.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6622023-07-31Faktúry júl 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6632023-08-11Objednavky 03.08.-08.08.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6642023-08-22Objednavky 14.08.-18.08.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6652023-08-31Objednavky 24.08.-31.08.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6662023-08-31Faktúry august 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6672023-09-14Objednavky 04.09.-14.09.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6682023-09-27Objednavky 18.09.-26.09.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6692023-09-29Faktúry september 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6702023-10-12Objednavky 03.10.-12.10.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6712023-10-24Objednavky 16.10.-24.10.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6722023-10-31Faktúry oktober 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6732023-11-10Objednavky 02.11.-10.11.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6742023-11-22Objednavky 13.11.-22.11.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6752023-11-30Objednavky 23.11.-28.11.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6762023-11-30Faktúry november 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6772023-12-13Objednavky 04.12.-13.12.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6782023-12-22Objednavky 14.12.-19.12.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6792023-12-29Faktúry december 1.časť 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6802024-01-07Objednavky 28.12.-31.12.23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6812024-01-15Faktúry december 2.časť 23Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6822024-01-18Objednavky 08.01.-10.01.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6832024-01-25Objednavky 19.01.-25.01.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6842024-01-31Faktúry Január 2024Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6852024-02-09Objednavky 01.02.-08.02.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6862024-02-21Objednavky 12.02.-19.02.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6872024-02-29Objednavky 22.02.-29.02.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6882024-02-29Faktúry Február 2024Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6892024-03-14Objednavky 05.03.-13.03.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6902024-03-25Objednavky 15.03.-25.03.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6912024-03-31Faktúry Marec 2024Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6922024-04-19Objednavky 12.04.-17.04.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6932024-04-30Objednavky 22.04.-24.04.24Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ
6942024-04-30Faktúry Apríl 2024Stiahnischválila Mgr.Lucia Morovičová, riaditeľka ZŠ