História školy

ZŠ bola slávnostne odovzdaná do užívania 1.9.1993.  Od 1.9.1995 sa škola zamerala na rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy podľa modelu emeritného profesora  PhDr.Ladislava Daniela CSc. V tom istom roku vznikol aj detský spevácky zbor „Severáčik“. Za dosiahnuté výsledky bol škole prepožičaný čestný názov MŠ SR Základná škola Gejzu Dusíka.

V roku 2003 získala škola vďaka projektu Infovek 6 počítačov, čo umožnilo zriadiť počítačovú učebňu. Ďalšie počítače škola dostala prostredníctvom Telecomu, sponzora Slovenská sporiteľňa a projektu Digitálni Štúrovci.

Na škole je zaznamenaná 100% odbornosť pedagogických pracovníkov.
Daltonské vyučovanie je zaradené vo všetkých triedach ročníkov 1-4.
RvHv realizujeme v ročníkoch 1.- 4.

Fotogaléria

Fotogalérie z akcií školy

Aktuálne fotografie

Archívne fotografie

 

Návštevy

Dnes5
Včera68
Spolu122499

Hudba Gejzu Dusíka

sound by Jbgmusic